OILTECH d.o.o. je angažiran pored kontinuiranog školovanja i obučavanja svojih humanih izvora radne snage, kao i u auditiranju i razvijanju svih ovlasti na području proizvodnje i izvođenja radova.
Naše Društvo i stručna radna snaga poduzeća raspolažu na svom radnom području sa svim potrebnim kvalifikacijama i ovlastima, a to su:

Kompetencije:

 • GOT Ovlaštenje za projektiranje na području naftne i plinske industrije, potrebne dozvole za određena stručna područja
 • MV-BA/A i ME-BA/I. Ovlaštenje za tehnički nadzor izgradnje rudničkih objekata, ovlaštenje za tehničku kontrolu bez ograničenja
 • MV-EN/A i ME-EN/I. Ovlaštenje za tehnički nadzor izrade objekata i uređaja na području kemijske industrije, energetike i ugljikovodikove industrije, ovlaštenje za tehničku kontrolu bez ograničenja
 • MV-GO/A i ME-GO/I. Ovlaštenje za tehnički nadzor i izgradnju vodova za prijenos ugljičnog vodika i distributera plina, pogona za punjenje propan-butan plina, ovlaštenje za tehničku kontrolu bez ograničenja
 • TH/A – Ovlaštenje za tehnički nadzor i izgradnju uređaja i dalekovoda za centralno grijanje, odgovorno tehničko upravljanje bez ograničenja
 • SZEM-6. Stručni nadzor i kontrola – toplinska energija, električna energija, proizvodnja nafte i plina, skladištenje

Auditirane proizvodne ovlasti:

 • 9/2001. (IV.5.) GM uredba PED G i B + F modul
 • 9/2001. (IV.5.) GM uredba PED A1 modul, odnosi se na kućišta filtera za tekućine i plin
 • 9/2001. (IV.5.) GM uredba PED A1 modul, odnosi se na tehnološke cijevovode
 • 3/1998. (I.12.) IKIM uredba,
 • MSZ EN ISO 3834-2:2006 kompletne kvalitativne smijernice u vezi rinfuznog varenja metala
 • prema 97/23/EG (PED) standardu ovlaštenje za proizvodnju uređaja pod tlakom te kotlova sa posebnom Notified Body kvalifikacijom,
 • Raspolažemo sa velikom praksom kod pružanja proizvodnih usluga prema standardima AD Merkblatt 2000; TEMA; ASME/ANSI.