Na području specijalizacije poduzeća OILTECH d.o.o. razvoj pojedinih uređaja te ugljikovodikovih i energetskoindustrijskih tehnologija predstavlja sastavni dio kompleksnosti ovog poduzeća.
U okviru tehničkog razvoja istražujemo nove i inovativne mogućnosti u okruženju ove industrijske grane (povećanje funkcionalnosti, racionaliziranje energije, automatiziranje kompaktnih projekata, zaštita okoliša, itd.) za potrebe partnera i za riješavanje nastalih problema.

oiltech-eng-4Inžinjering i tehnički razvoj okuplja u sebi sve važne djelatnosti, od procesa projektiranja, preko proizvodnje i izvođenja radova sve do sakupljanja stručnog iskustva u postavljanju u pogon te pogonskog rada završenog projekta. Sa ovakvim načinom rada pokušavamo razviti nove metode i riješenja i na taj način proširiti i know-how poduzeća kako bi na što višljoj tehničkoj razini odradili sve projekte naših Naručitelja.

 

 

 

 

Momentalni tehnički razvoj poduzeća OILTECH d.o.o. pokriva sledeća područja:

  • razvoj djelotvornosti tehnologije separacije kod zemnog plina, kondenzata i nafte, te optimalizacija uređaja za proizvodne sustave (filter separator, separatori sa kombiniranim djelovanjem)
  • optimalizacija procesa za obradu plina sa upotrebom selektivnih sorbens uređaja kod pojedinih ugljikovodikovih komponenata, (amino tehnologija, adsorpcija i adsorpcijski procesi)
  • obrada tekućina (stabilizacija kondenzata, ukidanje emulzije, odstranjivanje plina), optimalizacija enefrije i tehnologije
  • ekspanzijske tehnologije za obradu plina, racionalizacija energije
  • razvoj plinskih absorpcijskih sušilica i uređaja sustava za pripremu plina sa kombiniranim djelovanjem ( kontak toranj, MEG regeneracija)

Na spomenutim područjima Inžinjeringa i Tehničkog razvoja koristimo i „najbolje metode” koji se upotrebljavaju u međunarodnoj stručnoj praksi, na taj način, što u našim projektima prema Naručiteljima osiguravamo najpovoljnija gospodarska i tehnička riješenja.

oiltech-eng-14U okviru Inžinjeringa sa visoko kvalificiranom stručnom inžinjerskom radnom snagom i stručnim sposobnostima te sa svim potrebnim stručnim ovlastima ispunjavamo sve potrebne kompetencije u proizvodnji i u EPC / EPCm aktivnostima na slijedećim područjima:

  • studije za pripreme i studija ostvarivosti
  • basic projekti,
  • feed projekti i projekti za izdavanje potrebnih dozvola,
  • izvođački projekti
  • projekti za proizvodnju