U okviru svoje djelatnosti u zadnje dva desetljeća OILTECH d.o.o. je svoju portfoliju izradio prema potrebama Međunarodnog i Mađarskog tržišta, zahvaljujući svojim radnim iskustvima, svoje usluge i dalje kompleksno razvija.
Kod izgradnje i ostvarivanja inovacija i projekata naših Partnera i Naručitelja nudimo i uslugu izvođenja radova na ključ gotovo stanje.

Informacije o na ključ gotovim EPC referencijama možete vidjeti pod točkama menija NAŠI PROJEKTI i GALERIJA !