EGÉSZSÉGVÉDELMI, BIZTONSÁGI ÉS KÖRNYEZETI POLITIKA
Rev.:3.

 

Az OILTECH Olajipari Technológiai Szerelő és Vezetéképítő Kft. magas színvonalú kivitelezési és gyártói tevékenységgel szolgálja ki megrendelőit az olaj és gázipar területén.

Tevékenységünk minden területén példamutató színvonalat akarunk nyújtani, a minőség mellett a munkahelyi egészségmegőrzés és baleset-megelőzés, valamint a környezetvédelem területén is.

Mivel munkáink egy részét külső munkaterületeken végezzük, ez nagy odafigyelést igényel, de meggyőződésünk, hogy jó munkaszervezéssel, a munkatársak megfelelő felkészítésével, és a korszerű technológiák alkalmazásával biztonságos körülmények között, és eredményesen lehet teljesíteni ezen körülmények között is.

Külső munkaterületen végzett tevékenységeinket úgy szervezzük, hogy a szigorú vevői biztonsági követelmények mellett megfeleljünk az SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren) Petrolkémiai ipar követelményrendszerének.

Mindezek érdekében a vezetőség az alábbi szempontokat kiemelt fontosságúnak tartja:

        megfeleljünk a jogszabályi és a vevői követelményeknek;

        a megelőzés elvét követjük a veszélyek azonosításával,az EBK kockázatok értékelésével;

        mindent megteszünk annak érdekében, hogy növeljük munkatársaink biztonságát, megelőzzük a munkabaleseteket, foglalkozási megbetegedéseket és a környezetszennyezést;

        ösztönözzük dolgozóink körében a kvázi balesetek bejelentését;

        folyamatosan képezzük és ösztönözzük munkavállalóinkat az EBK tudatosság növelése érdekében;

        folyamatosan értékeljük és javítjuk saját EBK és környezeti teljesítményünket;

        figyelemmel kísérjük tevékenységeink során a környezetre gyakorolt hatásokat;

        szem előtt tartjuk a tevékenységünkkel érintett természeti értékek megóvását;

        az újrahasznosítás lehetőségeit keressük, azokat azonosítjuk és fejlesztjük;

        EBK alapelveinket szerződéses partnereinktől is megköveteljük.

Az OILTECH Olajipari Technológiai Szerelő és Vezetéképítő Kft. vezetősége elkötelezett, hogy ezen EBK politikát a társaság minden munkavállalója és alvállalkozója munkájában alkalmazza és az érdekelt felek számára elérhetővé tegye.

 

Lovászi, 2023.06.08.

 

Ifj. Ferecskó Zoltán
Ügyvezető igazgató