EGÉSZSÉGVÉDELMI, BIZTONSÁGI ÉS KÖRNYEZETI POLITIKA
Rev.:2.


Az OILTECH Olajipari Technológiai Szerelő és Vezetéképítő Kft. magas színvonalú kivitelezési és gyártói tevékenységgel szolgálja ki megrendelőit az olaj és gázipar területén.

Tevékenységünk minden területén példamutató színvonalat akarunk nyújtani a minőség mellett a munkahelyi egészségmegőrzés és baleset-megelőzés, valamint a környezetvédelem területén is.

Társaságunk a munkabiztonsági, munkaegészségügyi követelmények fokozásával hozzájárul a fenntartható fejlődés biztosításához, a munkaterület minőségének javításához, a munkavállalók testi épségének, biztonságának megóvásához, az ehhez szükséges legkorszerűbb technikai színvonal megteremtése és biztosítása mellett.

Mivel munkáink egy részét külső munkaterületeken végezzük, ez nagy odafigyelést igényel, de meggyőződésünk, hogy jó munkaszervezéssel, a munkatársak megfelelő felkészítésével, és a korszerű technológiák alkalmazásával biztonságos körülmények között, és eredményesen lehet teljesíteni ezen körülmények között is.

Külső munkaterületen végzett tevékenységeinket úgy szervezzük, hogy a szigorú vevői biztonsági követelmények mellett megfeleljünk az SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren) Petrolkémiai ipar követelményrendszerének.

Irányítási rendszert működtetünk annak érdekében, hogy:
– megfeleljünk a jogszabályi és a vevői követelményeknek;
– növeljük munkatársaink biztonságát, megelőzzük a munkabaleseteket, foglalkozási megbetegedéseket és a környezetszennyezést;
– ösztönözzük dolgozóink körében a kvázi balesetek bejelentését;
– értékeljük a működésünkkel és termékeinkkel összefüggő EBK és környezeti kockázatokat;
– biztosítjuk, hogy szerződéses partnereink EBK és környezetvédelmi teljesítménye megfeleljen előírásainknak;
– folyamatosan képezzük és ösztönözzük munkavállalóinkat az EBK tudatosság növelése érdekében;
– a környezeti és anyagi károk megelőzésére törekszünk;
– folyamatosan értékeljük és javítjuk saját EBK és környezeti teljesítményünket;
– folyamatosan figyelemmel kísérjük tevékenységeink során a környezetre gyakorolt hatásokat, főként hulladékkezelés, légszennyezés, energia felhasználás és más káros hatások vonatkozásában;
– környezetvédelmi teljesítményünk folyamatos fejlesztésére törekszünk;
– az újrahasznosítás lehetőségeit keressük, azokat azonosítjuk és fejlesztjük.

Az OILTECH Olajipari Technológiai Szerelő és Vezetéképítő Kft. vezetősége elkötelezett, hogy ezen EBK politikát a társaság minden munkavállalója és alvállalkozója munkájában alkalmazza és az érdekelt felek számára elérhetővé tegye.

 

Lovászi, 2020.05.04.

 

Ifj. Ferecskó Zoltán
Ügyvezető igazgató