OILTECH – društvo sa ograničenom odgovornošću za montažu naftno industrijskih tehnologija i cevovoda. Naše preduzeće je jedno od određujućih privatnih preduzeća u Mađarskoj za proizvodnju uređaja i opreme i za proizvodnju pogona i gasnih dalekovoda. Preduzeće nudi kompleksne general izvođačke usluge na području naftne, gasne i energetske industrije.
OILTECH d.o.o. je osnovan 1994. godine, a osnivač je Mađarska Naftna i Gasna Industrija d.d. (MOL d.d.) koja je sastavljena od montažnih jedinica bivšeg državnog preduzeća OKGT (pravni predak MOL d.d. preduzeća). Privatizacija organizacije je izvršena 1997. godine sa tadašnjim članovima menedžmenta, koji i danas rukovode preduzeće. Na taj način su integrisana sva radna iskustva sa područja naftne i gasne industrije iz zadnjih 60 godina.
Menedžment preduzeća je sa posebnim usmerenjem i angažovanjem razvijao sposobnosti i delatnosti preduzeća OILTECH d.o.o., u prvom redu na području sistema za obradu i preradu ugljičnog vodonika, sistema cevovodnog prenosa i rafinerijskih pogona.
Odana struka i radni rezultati zadnje dve decenije preduzeća OLITECH su obezbedili konstantan razvoj sposobnosti ovog Društva usmereno prema kompleksnim glavno izvođačkim projektima.

OILTECH d.o.o. je danas priznato preduzeće na području naftne, gasne i energetske industrije. Zahvaljujući svojim sposobnostima, stručnom preduzetničkom menedžmentu i kvalitetnom rukovođenju preduzeće se dokazalo na mnogim međunarodnim i domaćim EPC projektima.