OILTECH d.o.o. je angažovan pored kontinuiranog školovanja i obučavanja svojih humanih izvora radne snage, kao i u auditiranju i razvijanju svih ovlaštenja na području proizvodnje i izvođenja radova.
Naše Društvo i stručna radna snaga preduzeća raspolažu na svim ovlaštenjima na radnom području i sa svim potrebnim kvalifikacijama, a to su:

Kompetencije:

 • GOT Ovlaštenje za projektovanje na području naftne i gasne industrije, potrebne dozvole za određena stručna područja
 • MV-BA/A i ME-BA/I. Ovlaštenje za tehnički nadzor izgradnje rudničkih objekata, ovlaštenje za tehničku kontrolu bez ograničenja
 • MV-EN/A i ME-EN/I. Ovlaštenje za tehnički nadzor izrade objekata i uređaja na području hemijske industrije, energetike i ugljičnovodoničke industrije, ovlaštenje za tehničku kontrolu bez ograničenja
 • MV-GO/A i ME-GO/I. Ovlaštenje za tehnički nadzor i izgradnju vodova za transport ugljičnog vodonika i distributera gasa, pogona za punjenje propan-butan gasa, ovlaštenje za tehničku kontrolu bez ograničenja
 • TH/A – Ovlaštenje za tehnički nadzor i izgradnju uređaja i dalekovoda za centralno grejanje, odgovorno tehničko upravljanje bez ograničenja
 • SZEM-6. Stručni nadzor i kontrola – toplotna energija, električna energija, proizvodnja nafte i gasa, skladištenje

Auditirana proizvodna ovlaštenja

 • 9/2001. (IV.5.) GM odredba PED G i B + F modul
 • 9/2001. (IV.5.) GM odredba PED A1 modul, odnosi se na kućišta filtera za tečnosti i gas
 • 9/2001. (IV.5.) GM odredba PED A1 modul, odnosi se na tehnološke cevovode
 • 3/1998. (I.12.) IKIM odredba,
 • MSZ EN ISO 3834-2:2006 kompletne kvalitativne smernice u vezi rinfuznog varenja metala
 • prema 97/23/EG (PED) standardu ovlaštenje za proizvodnju uređaja pod pritiskom te kotlova sa posebnom Notified Body kvalifikacijom,
 • Raspolažemo sa velikom praksom kod pružanja proizvodnih usluga odgovarajući standardima AD Merkblatt 2000; TEMA; ASME/ANSI.