Menedžment OILTECH d.o.o. je posle osnovanja preduzeća po osnovu svojih očekivanja sebi odredila kompleksni razvojni put. Cilj ovog razvoja, pored izravnoteženog, dugoročnog i efikasnog funkcionisanja je da se proširi spektar ponuđenih usluga, da se razvija tehnologija i standard na osnovu najsavremenijih primena ove industrijske grane, odgovarajući očekivanjima društva, uzevši u obzir energetsku efikasnost i svesnu zaštitu prirode.

Cilj naše poslovne politike je da se zauzme jedna takva uloga i pozicija na ekonomskom tržištu, koja na visokom nivou ispunjava sve međunarodne i domaće propise i standarde za zaštitu okoline, obezbeđenje i zdravstvene zaštite na radnom mestu. Na osnovu korišćenog integrisanog upravljanja na području zaštite okoline, zdravlja i bezbednosti radnog mesta našim poslovnim partnerima nudimo kvalitetne stručne usluge na najvišem tehničkom nivou.

Projekti i uspesi naših poslovnih partnera su posebno važni za nas, zato pokušavamo uvek da se orijentišemo na rezultate, i da sa fleksibilnim i stručnim uslugama poslužimo sve naše naručioce.
Cilj OILTECH d.o.o. je da se ispune posebni zahtevi partnera, da se pruže posebne struče usluge sa pridodanim stručnim vrednostima.

Prvenstveno smo prisutni na tržištu naftne, gasne i energetske industrije, ali izvodimo projekte i na tržištu petrohemije, hemijske industrije te srodnim granama industrije, kao što su prerađivačka industrija, industrija lekova i zaštita okoline.
OILTECH d.o.o. je odan tome da potrebe svog tržišta, prema svim očekivanjima, posluži na najvišem tehničkom nivou:

  • sa određenim korisničkim ciljevima,
  • sa tehničkim i tehnološkim načinom koji se koristi u međunarodnoj praksi ove industrijske grane,
  • sa zalaganjem za energetsku efikasnost,
  • odgovarajući zakonskim odredbama i propisima te svim važećim standardima,
  • odgovarajući svim zahtevima propisa za zaštitu okoline, zaštite na radu i zdravstvene zaštite,
  • izvršavanje zadataka odgovarajući svim očekivanjima poslovnih partnera.

Smatramo svojom obavezom da na tragu naše tradicije na području naftne i gasne industrije konstantno razvijamo naše sposobnosti, pružene usluge i stručno znanje odgovarajući tehnologiji savremenog sveta, na konkurentnom nivou, da kompleksno ispunimo sve zahteve i očekivanja naših poslovnih partnera.