Na području specijalizacije preduzeća OILTECH d.o.o. razvoj pojedinih uređaja te ugljikovodoničkih i energetskoindustrijskih tehnologija predstavlja sastavni deo kompleksnosti ovog preduzeća.
U okviru tehničkog razvoja istražujemo nove i inovativne mogućnosti u okruženju ove industrijske grane (povećanje funkcionalnosti, racionalisanja energije, automatizovanja, kompaktnih projekata, zaštite okoline, itd.) za potrebe partnera i za rešavanje nastalih problema.

oiltech-eng-4Inžinjering i tehnički razvoj sadrži u sebi sve važne delatnosti, od procesa projektovanja, preko proizvodnje i izvođenja radova sve do sakupljanja stručnog iskustva u postavljanju u pogon te radu završenog projekta. Sa ovakvim načinom rada pokušavamo da razvijemo nove metode i rešenja i na taj način da proširimo i know-how preduzeća i da na taj način, na što višljem tehničkom nivou ispunjavamo potrebe naših Naručilaca.

 

 

 

 

Momentalni tehnički razvoj preduzeća OILTECH d.o.o. obuhvaća sledeća područja:

  • razvoj delotvornosti tehnologije separacije kod zemnog gasa, kondenzata i nafte, te optimalizovanje uređaja za proizvodne sisteme (filter separator, separatori sa kombinovanim delovanjem)
  • optimalizovanje procesa za rukovanje gasa sa korištenjem selektivnih sorbens uređaja kod pojedinih ugljikovodoničkih komponenata, (amino tehnologija, adsorpcija i adsorpcijski procesi)
  • rukovanje tekućina (stabilizacija kondenzata, ukidanje emulzije, degasiranje)
  • racionalizovanje energije i funkcionalnosti ekspanzijske tehnologije za pripremu gasa,
  • razvoj gasnih absorpcijskih sušilica i uređaja sistema za pripremu gasa sa kombinovanim delovanjem (toranj za kontaktiranje, MEG regeneracija)

Na spomenutim područjima Inžinjeringa i Tehničkog razvoja koristimo i „najbolje procese” koji se koriste u međunarodnoj stručnoj praksi, na taj način, u našim projektima prema Naručiteljima obezbeđujemo najpovoljnija ekonomska i tehnička rešenja.

oiltech-eng-14U okviru Inžinjeringa sa visoko kvalifikovanom stručnom inžinjerskom radnom snagom i stručnim sposobnostima te sa svim potrebnim stručnim ovlaštenjima obezbeđujemo sve potrebne kompetencije u proizvodnji i u EPC / EPCm aktivnostima na sledećim područjima:

  • studije za pripreme i studija ostvarivosti
  • basic projekti,
  • feed projekti i projekti za izdavanje potrebnih dozvola,
  • izvođački projekti
  • projekti za proizvodnju