Na osnovu kontinuiranog razvoja u zadnje dve decenije na području humanih, tehnoloških resursa i sredstava preduzeće OILTECH d.o.o. je uspeo da u mnogome proširi krug usluga u svojoj portfoliji. Na taj način naše Društvo stoji na raspolagnju svojim Partnerima ne samo sa uslugama proizvodnje i izgradnje uređaja već i sa kompletnom uslugom generalnog izvođenja kompletnih projekata.
OILTECH d.o.o. se obavezuje da izvrši kompletan projekat na osnovu tehničkih projekata dobivenih od Naručioca , zahvaljujući svojoj izvođačkoj delatnosti i tehnologiji, kao i puštanje projekta u pogon, izvršavanje probnog rada i obavljanja svih merenja u okviru probnog rada i garantnog roka.

Informacije o izvođačkim referencijama možete vidjeti pod tačkama menija NAŠI PROJEKTI i GALERIJA !

oiltech-berendezesgyartas-19   oiltech-berendezesgyartas-22   oiltech-berendezesgyartas-25

oiltech-berendezesgyartas-37   oiltech-berendezesgyartas-41   oiltech-berendezesgyartas-43