U okviru svoje delatnosti u zadnje dve decenije OILTECH d.o.o. je svoju portfoliju izradio prema potrebama Međunarodnog i Mađarskog tržišta, zahvaljujući svojim radnim iskustvima, svoje usluge i dalje kompleksno razvija.
Kod izgradnje i ostvarenja inovacija i projekata naših Partnera i Naručioca nudimo i uslugu izvođenja radova na ključ gotovo stanje.

Informacije o na ključ gotovim EPC referencijama možete videti pod tačkama menija NAŠI PROJEKTI i GALERIJA !