Proširenje kapaciteta Zsana Podzemnog Rezervoara za gas, MOL otvoreni d.d. 2002
oiltech-berendezesgyartas-18MOL otvoreni d.d. je modernizovanje i proširenje svojih podzemnih rezervoara za gas izvšio u nekoliko faza. U okviru III. faze je došlo do povećanja kapaciteta Zsana podzemnog rezervoara na 21 milion Nm3/dan. OILTECH d.o.o. je dobio nalog da pored izrade i postavljanja glikolnih regeneratora izgrade i sitem mašinskog cevovoda.

Hajdúszoboszló Podzemni Rezervoar za gas, izgradnja pogona za preliminarnu preradu gasa, MOL otvoreni d.d. 2002

hajduszoboszloU okviru programa MOL otvoreni d.d. za razvoj podzemnih rezervoara je došlo do izrade TEG sušenja. OILTECH d.o.o. je dobio nalog da izgradi i montira tehnološki sistem za obradu zemnog gasa kapaciteta 420.000 m3/dan.

 

Törökkoppány – izgradnja pogona za obradu zemnog gasa, Winstar Ltd. 2003
oiltech-berendezesgyartas-4Winstar Ltd. je za proizvodnju bušotine Tőrőkkoppány-1 izgradio pogon za obradu zemnog gasa u Mađarskoj. Zadatak preduzeća OILTECH d.o.o. je bio da izgradi tehnološki uređaj sistema za obradu zemnog gasa kapaciteta 20.000 Nm3/dan, kao i kompletno generalno izvođenje projekta na terenu.

Izgradnja Claus pogona, MOL otvoreni d.d. 2004
clausMOL otvoreni d.d. je od devetdesetih godina počeo da rekonstruiše tehnologiju svojih rafinerija nafte, te svoje projekte u vezi poboljšanja energetske efikasnosti i zaštite okoline. U okviru usklađenog razvojnog projekta Dunavske Rafirenije sa HCK pogonom zajedno je izgrađen pogon Claus-4, gde je OILTECH d.o.o. imao za zadatak da napravi kompleksnu tehnološku montažu.

Tet-1 izgradnja Pogona za obradu zemnog gasa, Rikoper d.o.o. 2005
tetU Mađarskoj je došlo do izgradnje pogona za obradu zemnog gasa iz proizvodnje bušotine Tet-1 kapaciteta 4000 Nm3/dan. OILTECH d.o.o. je dobio zadatak kompletnog izvođenja EPC zadataka u vezi pogona za proizvodnju zemnog gasa, kao i proizvodnju tehnoloških uređaja i njihovo puštanje u pogon na terenu.

Hajdúnánás izgradnja pogona za obradu zemnog gasa, Magyar Horizont d.o.o. 2009
hajdunanasU Mađarskoj je došlo do izgradnje sistema za obradu zemnog gasa iz proizvodnje bušotine Hajdunanas -2. OILTECH d.o.o. je imao zadatak da izgradi i postavi na terenu tehnološke uređaje sistema za obradu zemnog gasa kapaciteta 210.000 Nm3/dan.

 

Szőreg-1 Izgradnja strategijskog Podzemnog Rezervoara za gas, MMBF zatvoreni d.d. 2009
szoregU interesu strateškog skladištenja zemnog gasa u Mađarskoj je došlo do izgradnje jednog sistema za podzemno skladištenje zemnog gasa kapaciteta 2 miliarde Nm3/dan i izdavačkog kapaciteta 25 miliona m3/dan. OILTECH d.o.o. je dobio zadatak da pored mašinske izvedbe kompletnog pogona za pripremu obrade zemnog gasa i pripadajućeg cevnog mosta, napravi i instalaciju i montažu dewpoint modula, kao i proizvodnju nekoliko tehnoloških uređaja.

Jemen EPF-3 i EPF-4 – izgradnja zbirnih stanica za proizvodnju nafte, OMW Group, 2013-2014
jemenOMW Group je na severno Afričkom koncesijkom području trebala da izgradi u Jemenu zbirne stanice za sakupljanje proizvedene nafte kapaciteta 2x10.000 bbl/dan. OILTECH d.o.o je dobio nalog za kompletno izvođenje EPC zadataka na proizvodnoj zbirnoj stanici te proizvodnju svih tehnoloških uređaja i njihovo puštanje u pogon na terenu.

Szazhalombatta – zamena Szajol DN300 dalekovoda, KVV zatvoreni d.d. 2013
oiltech-nyomvonal-18MOL otvoreni d.d. je opširnu rekonstrukciju i zamenu sistema naftovoda izvršio u nekoliko stepena. U okviru 3. faze ove rekonstrukcije OILTECH d.o.o. je dobio zadatak da izgradi i napravi trag za naftovod dimenzije DN300 u dužini od 11 kilometara.